fbpx

Umowa dożywocia – co to jest?

Najkrócej rzecz ujmując umowa dożywocia jest pewnym sposobem na to, aby zapewnić sobie spokojną starość. Właściciel nieruchomości przekazuje prawo do dysponowania nią określonemu podmiotowi lub osobie, a w zamian ma zagwarantowaną dożywotnią opiekę.

Na czym polega umowa dożywocia?

Na mocy umowy dożywocia prawo własności do danej nieruchomości jest przekazywane innej osobie. Osoba przekazująca uzyskuje prawo do dożywotniej opieki zrzekając się oczywiście prawa do nieruchomości. Przedmiotem umowy mogą być różne rodzaje nieruchomości:

– nieruchomość gruntowa,

– nieruchomość budynkowa,

– nieruchomość lokalowa,

Jeśli chodzi o zbywcę nieruchomości, to może być to tylko i wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast jeśli chodzi o nabywcę, to wówczas może być to zarówno na osobę fizyczną jak i osobę prawną.

Jakie elementy zawiera umowa o dożywocie?

Umowa o dożywocie składa się z dwóch zasadniczych elementów. Jeden z nich to przeniesienie prawa własności dla danej nieruchomości. Drugi z istotnych elementów to określenie, jakie zobowiązania ma nabywca. W myśl przepisów prawa, osoba nabywająca nieruchomość na mocy umowy dożywotniej, jest zobowiązana do tego, aby zbywcy zapewnić dożywotnio opiekę. Pod tym pojęciem kryją się takie zagadnienia jak wyżywienie, opał, ubranie, mieszkanie, światło, pielęgnację w trakcie choroby oraz pokrycie kosztów pogrzebu. Są to ogólne zasady, które mogą być poszerzone o pewne szczegółowe ustalenia pomiędzy stronami umowy. 

Zmiany w umowie dożywocia

Istnieją pewne przypadki, w myśl których w umowie dożywocia można dokonać pewnych zmian. Zmiana taka może przewidywać wypłatę dożywotniej renty dla zbywcy nieruchomości zamiast dożywotniej opieki. Zamianę taką można dokonać wówczas, gdy nabywca nieruchomości zbędzie się praw do niej lub gdy dojdzie do wystąpienia pewnego konfliktu pomiędzy stronami.

Bardzo istotne jest to, aby umowa dożywocia była sporządzona w formie aktu notarialnego. Ponadto także stosowny wpis powinien znaleźć się w księdze wieczystej.

Call Now ButtonZadzwoń do nas!