fbpx

Sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie – co trzeba wiedzieć?

Rozwiedzeni małżonkowie nie zawsze pozostają w najlepszych stosunkach. Brak możliwości porozumienia się może nasuwać pytanie: co z nieruchomością po rozwodzie? Utrzymywanie mieszkania czy domu jednorodzinnego, z którego korzysta wyłącznie jeden z byłych małżonków, dla drugiej strony często jest nieakceptowalne. Rozwiązaniem jest sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie. Jak odbywa się taka transakcja?

Dlaczego nie można sprzedać mieszkania przed rozwodem?

Formalnie nie ma przeszkód, aby małżonkowie sprzedali posiadany majątek (w tym nieruchomość) jeszcze przed rozwodem – wystarczy, że wspólnie podejmą taką decyzję. Niestety, wypracowanie kompromisu często jest niemożliwe. Wzajemne pretensje i rozbieżne pomysły na dalsze życie mogą skończyć się kategorycznym sprzeciwem podpisania umowy sprzedaży mieszkania przez jednego z małżonków. Co wówczas?

Gdy małżonkowie nie potrafią się porozumieć, pozostaje droga formalna. Oznacza to, że sprzedaż mieszkania czy domu będzie mogła mieć miejsce dopiero po rozwodzie. Procedura wygląda następująco:

  • rozwód a współwłasność nieruchomości – po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego każdy z byłych już małżonków dysponuje udziałem (½) w majątku wspólnym,
  • podział majątku – odbywa się on na drodze sądowej, ale nie tylko, bo byli małżonkowie mogą też podpisać umowę u notariusza (w formie aktu notarialnego).

Sprzedaż mieszkania jeszcze przed rozwodem może być utrudniona ze względu na zaciągnięty na kredyt hipoteczny. W tej sytuacji małżonkowie muszą dodatkowo skontaktować się z bankiem.

Co z nieruchomością po rozwodzie?

Jeżeli podział majątku wspólnego jest źródłem konfliktu między małżonkami i tym samym nie ma szans na podpisanie umowy w kancelarii notarialnej, to podział odbywa się w sądzie. Co z nieruchomością po rozwodzie? Możliwości są trzy.

Podział nieruchomości – możliwe scenariusze:

  • podział nieruchomości na dwie części – to rozwiązanie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku dużych domów, a nie mieszkań,
  • przyznanie mieszkania jednemu z byłych małżonków – jednocześnie zostaje on zobowiązany do spłaty byłego współmałżonka,
  • sprzedaż mieszkania po rozwodzie – gdy żaden z małżonków nie ma możliwości finansowych, aby spłacić drugą stronę.

Trzecie rozwiązanie jest najmniej opłacalne – sprzedaż domu czy mieszkania po rozwodzie odbywa się w drodze licytacji. W praktyce oznacza to, że kwota uzyskana ze sprzedaży może nie odpowiadać cenie rynkowej, a dodatkowo jest nieznana do momentu zakończenia licytacji.

Podział majątku wspólnego, aby następnie była możliwa sprzedaż nieruchomości, nie jest jedyną drogą. Każdy z byłych małżonków jeszcze przed podziałem majątku może sprzedać posiadany udział w nieruchomości. Jak się to odbywa?

Sprzedaż udziałów w nieruchomości po rozwodzie – co można zrobić?

Zbycie udziału w nieruchomości przed podziałem majątku to rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy z byłych małżonków, a to ze względu na występującą między nimi współwłasność nieruchomości. To wyjście jest atrakcyjne również wówczas, gdy każda próba porozumienia się z drugą stroną spełza na niczym – w ten sposób można definitywnie rozwiązać problem komunikacyjny między małżonkami. Oznacza to jednak konieczność podjęcia dodatkowych czynności.

Sprzedaż udziału w nieruchomości po rozwodzie wymaga:

  • wprowadzenia zmian w treści księgi wieczystej – byli małżonkowie muszą zostać wpisani do niej jako współwłaściciele, z których każdy posiada udział w wysokości ½ nieruchomości; aktualizacji można dokonać w na podstawie prawomocnego orzeczenia rozwodowego,
  • znalezienia firmy oferującej skup udziałów w nieruchomości – proponujemy nie tylko nabycie udziału w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym, ale również kompleksową pomoc osobom zdecydowanym sprzedać posiadane udziały.

Jesteś w trakcie rozwodu? Masz problem, aby wypracować z małżonkiem kompromis? Prowadzimy skup udziałów w nieruchomościach, które po rozwodzie stały się współwłasnością byłych małżonków. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami – przedstawimy Ci niezobowiązującą ofertę.

Call Now ButtonZadzwoń do nas!