fbpx

Sprzedaż udziałów w nieruchomości po spadku – najważniejsze informacje

Gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, a spadkobierców jest kilku, każdy z nich staje się jej współwłaścicielem – zyskuje udział w spadku. Pytanie, czy można sprzedać udział w spadku, pojawia się najczęściej wtedy, gdy współwłaściciele mają rozbieżne zdania w zakresie tego, jak rozporządzać odziedziczoną nieruchomością. Jesteś w takiej sytuacji? Poznaj odpowiedź.

Zbycie udziału spadkowego przed działem spadku – czy to możliwe?

Sprzedaż udziałów w spadku reguluje kodeks cywilny. Z obowiązujących przepisów wynika, że każdy spadkobierca, który przyjął spadek, może go sprzedać – w całości lub części. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zbycia udziału spadkowego. Zbycie udziału spadkowego przed działem spadku (a zatem podziałem spadku) jest nie tylko możliwe, ale często również bardzo korzystne. Dlaczego? Powodów jest najczęściej kilka.

Zbycie udziału w spadku przed działem spadku pozwala uniknąć:

  • formalności związanych z nabyciem praw do konkretnych składników majątku wchodzących w skład spadku – gdy spadkobierców jest wielu, to sprawa o podział spadku może trwać latami,
  • kosztów – jeżeli w skład majątku wchodzi m.in. nieruchomość, to spadkobiercy muszą ją utrzymywać, a gdy panuje między nimi konflikt, to często nikt z nich nie może z niej korzystać.

Udział w spadku nie zawsze jest duży – równie dobrze może stanowić zaledwie jego niewielki procent. Wówczas uczestniczenie w długim, żmudnym postępowaniu sądowym może być nieopłacalne nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia – stracisz też dużo czasu. To kolejny powód, dla którego zbycie udziału spadkowego przed działem spadku może być korzystne – taki krok pozwala szybko uzyskać środki finansowe bez uczestniczenia w procedurach sądowych.

Sprzedaż udziału w nieruchomości w spadku – co trzeba wiedzieć?

Spadek może składać się z różnych składników, wskazać wystarczy choćby: nieruchomości, biżuterię, samochody czy pieniądze. Spadkobierca ma wybór – może zdecydować się na:

  • sprzedaż udziału w spadku – w ten sposób spadkobierca wyzbywa się całego udziału, a jego miejsce zajmuje osoba trzecia,
  • zbycie udziału w konkretnym przedmiocie, który wchodzi w skład spadku – może to być np. nieruchomość.

Powyższe rozróżnienie jest istotne m.in. ze względu na obowiązujące przepisy. Sprzedaż udziału w konkretnym przedmiocie wymaga uzyskania zgody pozostałych spadkobierców. To może być utrudnione lub nawet niemożliwe, gdy spadkobierca pozostaje z nimi w konflikcie.

Przykład: Jesteś spadkobiercą, a w skład masy spadkowej wchodzą pieniądze i mieszkanie. Nieruchomość jest źródłem konfliktu z pozostałymi spadkobiercami. Aby pozbyć się problemu i nie uczestniczyć w sporze, decydujesz się na zbycie udziału spadkowego w tym konkretnym przedmiocie – nieruchomości. Wiesz, że podział pozostałej części spadku (środków pieniężnych) to formalność.

Chociaż odpowiedź na pytanie, czy można sprzedać udział w spadku, jest twierdząca, to cała procedura może być skomplikowana. To jeden z powodów, dla których warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – firmy, która specjalizuje się w skupie udziałów spadkowych.

Czy i jak można sprzedać udział w spadku?

Zbycie udziału spadkowego jest możliwe na kilka sposobów – w ramach darowizny, zamiany lub umowy sprzedaży. Dwie pierwsze formy najczęściej są stosowane wówczas, gdy spadkobierca chce pozbyć się udziału spadkowego na rzecz konkretnej osoby, np. innego spadkobiercy, który ze zmarłym pozostawał w znacznie bliższych stosunkach. Zdarza się też, że taka osoba nie istnieje, a dla spadkobiercy korzystna jest sprzedaż udziału spadkowego firmie prowadzącej skup udziałów w nieruchomości.

Jak przebiega zbycie udziału spadkowego przed działem spadku? Istotne informacje:

  • aby możliwa była sprzedaż udziałów w spadku, w pierwszej kolejności spadkobierca musi przyjąć spadek – to podstawowy warunek,
  • sprzedaż udziału spadkowego nie wymaga uzyskania zgody pozostałych spadkobierców (w przeciwieństwie do zbycia udziału w konkretnym przedmiocie wchodzącym w skład spadku),
  • bez względu na to, jakie składniki wchodzą w skład spadku, umowa kupna-sprzedaży (jak i pozostałych form zbycia udziału) musi mieć postać aktu notarialnego – w przeciwnym razie będzie nieważna.

Interesuje Cię zbycie udziału w spadku? Potrzebujesz pomocy i liczysz na szybkie przeprowadzenie transakcji? Zgłoś się do nas – pomagamy w sprzedaży udziału i pozbawiamy spadkobierców problemów. Z naszą pomocą pozbędziesz się udziału w spadku na godziwych warunkach.,

Call Now ButtonZadzwoń do nas!