fbpx

Podatek od sprzedaży mieszkania

Sprzedaż mieszkania niezależnie od tego, kto jest nabywcą nieruchomości generuje konieczność uiszczenia stosownego podatku do Urzędu Skarbowego. Jednakże obowiązek zapłaty tego podatku powstaje tylko w takiej sytuacji, w której cena sprzedaży jest wyższa w stosunku do ceny zakupu nieruchomości. Wysokość owego podatku wynosi 19% od kwoty uzyskanego dochodu. Jak wygląda wyliczenie kwoty owego podatku?

Tutaj należy wziąć pod uwagę różne składowe. Kwota uzyskana przez sprzedającego powinna zostać pomniejszona o:

– koszty rzeczoznawcy majątkowego,

– koszty notarialne,

– koszty wystawienia ogłoszenia o sprzedaży,

– koszty związane z zatrudnieniem pośrednika nieruchomości,

Osoba sprzedająca powinna również dokonać wyliczenia kosztów uzyskania przychodu. Są to koszty, które należy przypisać do operacji zakupu mieszkania oraz nakładów poniesionych na remonty, modernizacje, które mają wpływ na podniesienie wartości nieruchomości. Jeśli sprzedający nie kupował owej nieruchomości, ale otrzymał ją w spadku, to w kosztach uzyskania przychodu powinny pojawić się koszty notarialne oraz wszelkiego rodzaju podatki. W przypadku, gdy nieruchomość jest amortyzowana w całym okresie użytkowania, to wówczas koszty owej nieruchomości także powinny zostać ujęte.

Zbycie nieruchomości w trakcie pięciu lat od jej nabycia.

Zakup nieruchomości i jej sprzedaż w okresie pięciu lat generuje powstanie obowiązku podatkowego. Mowa jest zarówno o nieruchomościach, które zostały zakupione jak również i o lokalach, które dana osoba nabyła poprzez przyjęcie spadku lub też przez darowiznę. Po upływie pięciu lat obowiązek podatkowy ustaje.

Ulgi mieszkaniowe

W nomenklaturze prawnej związanej ze sprzedażą i zakupem mieszkań istnieje takie pojęcie jak ulgi mieszkaniowe. Jeśli przykładowo dana osoba zakupi mieszkanie, a następnie je sprzeda w przeciągu pięciu lat od dokonania zakupu, niekoniecznie musi powstać w tym przypadku obowiązek podatkowy. Tak się stanie jeżeli użytkownik mieszkania skorzysta z dostępnych ulg podatkowych. Może to nastąpić chociażby w sytuacji, gdy zbywca mieszkania przeznaczy uzyskane w ten sposób środki finansowe na własne cele mieszkaniowe. Czas przeznaczony na wykorzystanie owych ulg mieszkaniowych wynosi 3 lata. Należy tutaj podkreślić, iż nawet w przypadku wykorzystania całej kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe, to mimo wszystko jest on zobowiązany do tego, aby złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz Pit 39.

Call Now ButtonZadzwoń do nas!