fbpx

Najem okazjonalny

Najem nieruchomości jest tym elementem, z którego korzysta wiele osób. Można mówić o różnego rodzaju wynajmu. Jednym z nich jest najem okazjonalny. Na czym polega ów najem okazjonalny? Przede wszystkim ten rodzaj najmu jest związany ze znacznie szerszym zakresem ochrony praw osób dokonujących owego najmu. Najem okazjonalny jest regulowany przepisami prawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin jak również w kodeksie cywilnym.

Umowa najmu okazjonalnego musi zostać sporządzona w formie pisemnej, a czas jej trwania nie może być dłuższy niż 10 lat. Aby doszło do uskutecznienia umowy najmu okazjonalnego, istnieje potrzeba jest zgromadzenia określonych dokumentów, w tym:

– wskazanie innego lokalu mieszkaniowego przez najemcę, który będzie mógł zostać przez niego zamieszkany w sytuacji, gdy dojdzie do wykonania egzekucji i obowiązku opróżnienia danego lokalu,

– oświadczenie osoby najmującej, w którym zgadza się na ewentualną egzekucję, opróżnienie lokalu i jego oddanie w ściśle określonym terminie. To oświadczenie powinno mieć formę aktu notarialnego,

– właściciel lokalu musi wydać oświadczenie, w którym zgadza się na jego zamieszkanie przez wskazaną osobę.

W niektórych przypadkach najem okazjonalny jest uzależniony od faktu wpłacenia odpowiedniej wysokości kaucji. Wysokość owej kaucji nie może być wyższa niż sześciokrotna wartość czynszu za dany lokal.

Prawa właściciela przy najmie okazjonalnym

Umowa najmu okazjonalnego jest związana z bardzo wieloma korzyściami dla właścicieli lokali. Umowa taka w dosyć dużym stopniu chroni prawa właściciela. W umowie istnieje zapis o konieczności poddania się egzekucji w sytuacji, w której osoba wynajmująca nie spełnia warunków umowy. Poza tym również w umowie wskazuje się lokal zastępczy, a tym samym nie ma tutaj mowy o kierowaniu takiej osoby na bruk. Jeśli osoba wynajmująca złamie zapisy umowy, to właściciel może wezwać najemcę do opuszczenia lokalu w terminie siedmiu dni. Jeśli najemca natomiast z tym pismem się nie zgodzi i nie zastosuje się do wezwania, to właściciel może skierować stosowne pismo do sądu i w ciągu trzech dni otrzymać z tego sądu odpowiedź. W ten sposób można znacząco przyspieszyć nakaz egzekucji najemcy.

Obowiązek nieodzowny.

Warto zaznaczyć, że wynajmujący mieszkanie na zasadach najmu okazjonalnego również ma określone obowiązki. Przede wszystkim na właścicielu ciąży obowiązek zgłoszenia faktu podpisania umowy najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego. Termin na dokonanie owego zgłoszenia to 14 dni. Właściciel korzystający z prawa najmu okazjonalnego nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu lokali mieszkaniowych.

Call Now ButtonZadzwoń do nas!