fbpx

Hipoteka odwrócona

Czym jest hipoteka odwrócona? Najprościej rzecz ujmując jest to całkowite przeciwieństwo zwykłej hipoteki. Aby wyjaśnić tę kwestię jeszcze bardziej, należy wskazać na proces stopniowego przekazywania prawa do własności nieruchomości do banku w zamian za comiesięczną wypłatę wcześniej ustalonej kwoty. Hipoteka odwrócona zazwyczaj jest kierowana do osób starszych. Kredyt hipoteczny odwrócony sprowadzony jest zatem do cesji prawa do nieruchomości na bank. Bardzo rzadko hipoteka odwrócona dotyczy jednorazowej wypłaty środków, a często jest to comiesięczna ustalona kwota.

Czy kredyt hipoteczny odwrócony i odwrócona hipoteka to to samo?

Różnica pomiędzy kredytem hipotecznym odwróconym oraz odwróconą hipoteką sprowadza się do pięciu kluczowych aspektów. Chodzi mianowicie o:

– osoby, do których produkty te są skierowane,

– okres, na który są one przyznawane,

– formę wypłaty,

– osobę/ podmiot, które w pewnym momencie stają się właścicielem nieruchomości,

– sposób zarządzania nieruchomością,

Kredyt hipoteczny odwrócony jest przeznaczony dla osób, które chcą nabyć nieruchomość, hipoteka odwrócona dla osób, które są jej właścicielami. Kredyt jest przyznawany nawet na 30 lat. Hipotekę odwróconą stosuje się zazwyczaj w odniesieniu do osób powyżej 60 roku życia. Kredyt hipoteczny jest wypłacany jednorazowo, hipoteka to miesięczne raty wypłacane klientowi. W momencie uregulowania rat kredytu klient staje się właścicielem danej nieruchomości. Przy hipotece odwróconej mamy do czynienia z przejęciem prawa własności do nieruchomości przez bank w momencie śmierci zbywcy. Jeśli mamy do czynienia z kredytem hipotecznym, to nabywca może dowolnie dysponować ową nieruchomością. W przypadku hipoteki odwróconej jest on zobowiązany do tego, aby utrzymywać daną nieruchomość w dobrym stanie technicznym.

Call Now ButtonZadzwoń do nas!